Brankári
Tobias
Žír
Obrancovia
Dominika
Kozárová
Ján
Baláž
Šimon
Urbančok
Záložníci
Leo
Reingruber
Matiáš
Kočiš
Tomáš
Hruška
Sebastian
Unger
Šimon
Badinský
Útočníci
Alexander
Dobiaš
David
Kopiar
Mathias
Sojka
Dušan
Kača