Brankári
Erik
Timko
Ján
Krasnay
Dávid
Machaček
Sofia
Valenčinová
Obrancovia
Matej
Kozlo
Nina
Nedoroščíková
Martin
Kyseľa
Philip
Palša
Adam
Fabián
Sebastián
Kohút
Záložníci
Alexander
Bilas
Katarína
Bučková
Šimon
Sčislak
Filip
Breznoščák
Tomáš
Kundrát
Útočníci
Dominik
Kostelník
Mário
Rabatin
Jakub
Polaščák
Matej
Bystroň
Denis
Molčan
Dominik
Sudimák
Maximilián
Saloka
Štefan
Gmitter