Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-MK-2019/2020-0002Žiadosť o neschválenietransferu
PP-MK-2019/2020-0001Jeseň 2019/2020 - servis.poplatok za vedenie miezd