Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-MK-2018/2019-0004Matrika - informácie
PP-MK-2018/2019-0003Jar 2018/2019 - servisný poplatok
PP-MK-2018/2019-0002Zrušenie hosťovania Šiška František
PP-MK-2018/2019-0001Jeseň 2018/2019 - servis.poplatok za vedenie miezd