Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-MK-2016/2017-0001Vrátenie 3 eura FK Bijacovce za chybný poplatok pri transfere Samuel Farkašovský 1327375