Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2020/2021-0014Nenastúpenie - náhrada delegovanej osoby
PP-KR-2020/2021-0013Pochvala na výkon R - Toporec
PP-KR-2020/2021-0012Pochvala na výkon R - Štrba
PP-KR-2020/2021-0011Sťažnosť FK Slov.Ves
PP-KR-2020/2021-0010Sťažnosť FK Lendak
PP-KR-2020/2021-0009Pochvala na výkon R - Batizovce
PP-KR-2020/2021-0008Pochvala na výkon R - Bijacovce
PP-KR-2020/2021-0007Sťažnosť na výkon R Batizovce
PP-KR-2020/2021-0006Pochvala na výkon R - Sp.Štvrtok
PP-KR-2020/2021-0005Pochvala na výkon R - Hozelec
PP-KR-2020/2021-0004Nenastúpenie - náhrada delegovanej osoby
PP-KR-2020/2021-0003Pochvala na výkon R - Vlková
PP-KR-2020/2021-0002Pochvala na výkon R - Hozelec
PP-KR-2020/2021-0001Pochvala na výkon R - Hozelec