Komisia rozhodcov
Členovia
Milan Šoltys
Peter Kočiš
Lukáš Dzivjak
Ján Michna
Roman Poracký
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-KR-2017/2018-0017Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0016Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0014Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0013Videozáznam V.Slavkov - Sp.Štvrtok
PP-KR-2017/2018-0012Vetácia Bijacovce
PP-KR-2017/2018-0011Podnet na KR - vzhliadnutie videozáznamu L.Teplička
PP-KR-2017/2018-0010Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0009Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0008Pochvala na výkon R
PP-KR-2017/2018-0007Pochvala na výkon R od FK Výborná
PP-KR-2017/2018-0006Námietka Sp.Belá B
PP-KR-2017/2018-0005Vzhliadnutie videa Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
PP-KR-2017/2018-0004ÚS KR 6.9.2017
PP-KR-2017/2018-0003Videozáznam Sp.Štvrtok - Sp.Teplica
PP-KR-2017/2018-0002Dopnenie sťažnosti