Odvolacia komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-OK-2018/2019-0002Odvolanie - Matucha Rastislav (V.Slavkov)
PP-OK-2018/2019-0001ŽIadosť o odpustenie zvyšku trestu