Odvolacia komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-OK-2016/2017-0003Rozhodnutie odvolacej komisie - OFK Šuňava
PP-OK-2016/2017-0002Odvolanie OFK Šuňava - rozhodnutie odvolacej komisie
PP-OK-2016/2017-0001Odvolanie OFK Jánovce