Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2019/2020-0046ÚS DK 6.11.2019
PP-DK-2019/2020-0045ÚS DK 31.11.2019 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2019/2020-0044ÚS DK 31.10.2019 - počet stretnutí, čas.obdobie
PP-DK-2019/2020-0043Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0042Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0041US DK 23.10.2019
PP-DK-2019/2020-0040ÚS DK 17.10.2019 -
PP-DK-2019/2020-0039ÚS DK 17.10.2019 - upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0038ÚS DK 9.10.2019 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2019/2020-0037ÚS DK 9.10.2019 - počet stretnutí, ČK
PP-DK-2019/2020-0036Žiadosť o upustenie od zvyšku trestu - Šípoš Ján
PP-DK-2019/2020-0035Podnet na DK - Toporec
PP-DK-2019/2020-0034ÚS DK 3.10.2019
PP-DK-2019/2020-0033ÚS DK 26.9.2019 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2019/2020-0032ÚS DK 26.9.2019 - počet stretnutí, časové obdobie
PP-DK-2019/2020-0031Námietka OFK Rakúsy
PP-DK-2019/2020-0030- 067 - NS Huncovce
PP-DK-2019/2020-0029ÚS DK 19.9.2019 - Žiadosť o upustenie zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0028ÚS DK 19.9.2019 - iné disciplinárne opatrenia
PP-DK-2019/2020-0027ÚS DK 19.9.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2019/2020-0026Pokuta V.Slavkov
PP-DK-2019/2020-0025ÚS DK 12.9.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2019/2020-0024ÚS DK 12.9.2019 - upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0023ÚS DK 4.9.2019 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2019/2020-0022ÚS DK 4.9.2019 - počet stretnutí, časové obdobie
PP-DK-2019/2020-0021ÚS DK z mimorianeho zasadnutia 30.8.2019 - iné DP
PP-DK-2019/2020-0020ÚS DK z mimor.zasadnutia dňa 30.8.2019 - počet stretnutí, časové obdobie
PP-DK-2019/2020-0019Nenastúpenie Sp.Hrhov
PP-DK-2019/2020-0018- U 029 Hozelec - Zummer Stanislav
PP-DK-2019/2020-0017DK Frištyk Štefan
PP-DK-2019/2020-0016ÚS DK 28.8.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2019/2020-0015Nekvalitné video - Hozelec
PP-DK-2019/2020-0014ÚS DK - 28.8.2019 - Iné DP - Hozelec
PP-DK-2019/2020-0013ÚS DK 28.8.2019 - iné DP - Sp.Belá "B"
PP-DK-2019/2020-0012ÚS DK 21.8.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2019/2020-0011ÚS DK 21.8.2019 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0010ÚS DK 15.8. 2019 - iné disciplinárne previnenie
PP-DK-2019/2020-0009ÚS DK 15.8.2019 - odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0008ÚS DK 15.8.2019 - počet stretnutí
PP-DK-2019/2020-0007ÚS DK 14.8.2019 - odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0006ÚS DK 8.8.2019 - iné disciplinárne previnenie
PP-DK-2019/2020-0005ÚS DK 7.8.2019 - podmienečné upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2019/2020-0004ÚS DK 7.8.2019 - počet stretnutí, časové obdobie
PP-DK-2019/2020-0003Predvolanie na DK
PP-DK-2019/2020-0002ÚS DK 31.7.2019
PP-DK-2019/2020-0001ÚS DK 24.7.2019 - upustenie od zvyšku trestu