Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2017/2018-0088Možnosť odpustenia trestu za 5xŽK
PP-DK-2017/2018-0087ÚS DK 20.6.2018 - iné dis.prevenenia
PP-DK-2017/2018-0086ÚS DK 20.6.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0084Predvolanie Hozelec, V.Lomnica
PP-DK-2017/2018-0083ÚS DK 16.6.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0082ÚS DK 16.6.2018 - iné disc.opatrenia U127, U128,U129
PP-DK-2017/2018-0081ŽIadosť o odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2017/2018-0080ÚS DK 6.6.2018 - podmienečné uustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2017/2018-0079ÚS DK 6.6.2018 - iné dis.opatrenia
PP-DK-2017/2018-0078ÚS DK 6.6.2018 - počet stretnutí, časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0077ÚS DK 31.5.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie
PP-DK-2017/2018-0076ÚS DK 24.5.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2017/2018-0075ÚS DK 24.5.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0074Odpustenie zvyšku trestu Matucha Rastislav
PP-DK-2017/2018-0073ÚS DK 17.5.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2017/2018-0072ÚS DK 17.5.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0071ÚS DK 10.5.2018 - iné disc.previnenia
PP-DK-2017/2018-0070ÚS DK 10.5.2018 - počet stretnutí, čas.obdobie
PP-DK-2017/2018-0069ÚS DK 3.5.2018 - iné disciplin.previnenie
PP-DK-2017/2018-0068ÚS DK 3.5.2018 - upustenie od zvyšku trestu
PP-DK-2017/2018-0067ÚS DK 3.5.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0066ÚS DK 25.4.2018 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2017/2018-0065ÚS DK 25.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0064ÚS DK 25.4.2018 - upustenie od zvyšku DS
PP-DK-2017/2018-0063ÚS DK 18.4.2018 - iné DP
PP-DK-2017/2018-0062ÚS DK 18.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0061Upustenie od zvyšku strestu 12.4.2018
PP-DK-2017/2018-0060ÚS DK 12.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0059Pokles pod Šuňava - Bijacovce
PP-DK-2017/2018-0058V.Slavkov - nedotočený videozáznam
PP-DK-2017/2018-0057ÚS DK 4.4.2018 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0056Pokuta Výborná
PP-DK-2017/2018-0055Pokuta Hôrka
PP-DK-2017/2018-0054ÚS DK 8.11.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0053Opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2017/2018-0052ÚS DK 31.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0051Nekvalitný videozáznam Vikartovce
PP-DK-2017/2018-0050ÚS DK 25.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0049Podmienečne uzavreté ihrisko Sp.Štvrtok
PP-DK-2017/2018-0048Sp.Štvrtok, HNS usporiadateľ.služby
PP-DK-2017/2018-0047L.Teplička - usporiad.služba
PP-DK-2017/2018-0046ÚS DK 19.10.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0045ÚS DK 19.102017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0044Pokuta Sp.Štiavnik - nenastúpenie
PP-DK-2017/2018-0043Pokura Vernár
PP-DK-2017/2018-0042ÚS DK 12.10.2017 - časové obdobie
PP-DK-2017/2018-0041ÚS DK 12.10.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2017/2018-0040Pokuta Jánovce, Výborná
PP-DK-2017/2018-0039ÚS DK 5.10.2017 - časové obdobie