Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2013/2014-0351Opakované umožnenie štartu hráča v zastavenej činnosti L.Teplička
PP-DK-2013/2014-0350Zákaz výkonu funkcie kapitána čl.53/3b L.Teplička
PP-DK-2013/2014-0349Zast.činnosti - 53/1b,2b L.Teplička
PP-DK-2013/2014-0348Inzultácia R divákom po stretnutí Kravany
PP-DK-2013/2014-0347Opakované nevypísanie zápisu PC-nefunkčnosť
PP-DK-2013/2014-0346Nedodanie videozáznamu Vikartovce
PP-DK-2013/2014-0345ČK Jánovce - čL. 48/1c,2b
PP-DK-2013/2014-0344ČK Vlkovce-dorast - 48/1b2a
PP-DK-2013/2014-0343ČK Toporec - 45/1,2a
PP-DK-2013/2014-0342ČK Sp. Štvrtok -dorast - 37/3
PP-DK-2013/2014-0341ČK Svit - dorast - 37/3
PP-DK-2013/2014-0340ČK St.Lesná - žiak 46/1a,2
PP-DK-2013/2014-0339ČK St.Lesná - žiak 37/3
PP-DK-2013/2014-0338ČK Jánovce 37/3
PP-DK-2013/2014-0337Zákaz výkonu funkcie čl.53/3b
PP-DK-2013/2014-0336Žiadosť o odpustenie trestu Kravany - žiak
PP-DK-2013/2014-0335Žiadosť o odpustenie trestu Ľubica
PP-DK-2013/2014-0334ČK L.Teplička-dorast
PP-DK-2013/2014-0333ČK Franková
PP-DK-2013/2014-0331ČK Podolínec-žiak
PP-DK-2013/2014-0330ČK V.Tatry - dorast
PP-DK-2013/2014-0329ČK Sp.Belá B
PP-DK-2013/2014-03285 x ŽK V.Lomnica
PP-DK-2013/2014-03275 x ŽK Podhorany
PP-DK-2013/2014-0326Dodanie neúplného videozáznamu Hôrka
PP-DK-2013/2014-0325Nekvalitný videozáznam
PP-DK-2013/2014-0324Zákaz výkonu funkcie kapitána čl.53/3b
PP-DK-2013/2014-0323ČK Lučivná - čl. 37/3, 48/1c,2b
PP-DK-2013/2014-0322ČK Žakovce dorast -čl.48/1b,2a
PP-DK-2013/2014-0321ČK Šuňava - čl.48/1b,2a
PP-DK-2013/2014-0320ČK Jánovce - čL. 48/1b,2a
PP-DK-2013/2014-0319ČK Sp.St.Ves-dorast - čl. 49/1a,2a
PP-DK-2013/2014-0318ČK Slov.Ves-žiak - čl. 46/1a,2
PP-DK-2013/2014-0317ČK Sp.St.Ves-dorast - čl. 37/3
PP-DK-2013/2014-0316ČK Šuňava - čl.37/3
PP-DK-2013/2014-0315ČK Hôrka-37/3
PP-DK-2013/2014-0314ČK Lučivná
PP-DK-2013/2014-0313ČK Žakovce dorast
PP-DK-2013/2014-03125 x ŽK Osturňa
PP-DK-2013/2014-03115 x ŽK Ľubica
PP-DK-2013/2014-03105 x ŽK Ľubica
PP-DK-2013/2014-0308Žiadosť o odpustenie trestu V.Lomnica
PP-DK-2013/2014-0307Žiadosť o odpustenie trestu Batizovce
PP-DK-2013/2014-0305ČK Kravany - žiak
PP-DK-2013/2014-0304ČK Sp.Štvrtok - žiak
PP-DK-2013/2014-0303ČK Toporec - dorast
PP-DK-2013/2014-0302ČK L.Teplička-dorast