Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci