Športovo-technická komisia
Členovia
Miroslav Koščák
Vladimír Gavalier
Jaroslav Guballa
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2020/2021-1032ÚS ŠTK 7.10.2020
PP-STK-2020/2021-1031Kontumácia 7.liga Vlková - Vrbov
PP-STK-2020/2021-1030Zmena UHČ Sp.Štvrtok - Gr.Petrovce dorast
PP-STK-2020/2021-1029Odstúpenie OFK Rakúsy DK
PP-STK-2020/2021-1028Turnaje U11 a U10+U11
PP-STK-2020/2021-1025Zmena UHČ žiaci Toporec - Štrba
PP-STK-2020/2021-1021Zmena UHČ L.Teplička - Sp.Teplica dorast
PP-STK-2020/2021-1019Porada - finále pohára PFZ
PP-STK-2020/2021-1018Kontumácia U19 L.Teplička - Sp.Štiavnik
PP-STK-2020/2021-1017Zmena UHČ Vlkovce - Sp.Teplica - dorast
PP-STK-2020/2021-1016Odpočítanie 3 body FK V.Slavkov
PP-STK-2020/2021-1015Finále pohára PFZ
PP-STK-2020/2021-1012Zmena UHČ 3.liga žiaci Vikartovce - Šuňava
PP-STK-2020/2021-1011Zmena UHČ 3.liga žiaci Sp.Štvrtok - Vrbov
PP-STK-2020/2021-1010Zmena UHČ Vlkovce - Hôrka
PP-STK-2020/2021-1009Zmena UHČ V.Lomnia - Štrba
PP-STK-2020/2021-1008Turnaj U11 - Kurimany
PP-STK-2020/2021-1007FK Štrba, FK Toporec - videozáznamy
PP-STK-2020/2021-1006Zmena UHČ Huncovce - Sp.Štvrtok
PP-STK-2020/2021-1005Zmena UHČ Sp.Teplica - L.Teplička 6.liga
PP-STK-2020/2021-1004Zmena UHČ Sp.Štiavnik - L.Teplička 6.liga
PP-STK-2020/2021-1003Zmena UHČ 7.liga Verná - Kravany
PP-STK-2020/2021-1002Zmena UHČ - dorast V.Lomnia - Granč-Petrovce
PP-STK-2020/2021-1001Zmena UHČ V.Lomnica - Granč-Petrovce žiaci
PP-STK-2020/2021-0001Štartovné 2020/2021