Športovo-technická komisia
Členovia
Miroslav Koščák
Vladimír Gavalier
Jaroslav Guballa
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2014/2015-0187Aktív ŠTK PFZ
PP-STK-2014/2015-0186Vítkovce-Klčov - neuhradenie mesačnej zbernej faktúry
PP-STK-2014/2015-0185Aktív ŠTK PFZ
PP-STK-2014/2015-0184Prihlášky do súťaže
PP-STK-2014/2015-0183U10 Mlynčeky turnaj
PP-STK-2014/2015-0182Zmena UHČ dorast Štrba - Sp.Štiavnik
PP-STK-2014/2015-0181Zmena UHČ žiaci Štrba - Švábovce
PP-STK-2014/2015-0180Zmena UHČ dorast Bijacovce - Matiašovce
PP-STK-2014/2015-0179Zmena UHČ žiaci U 15 - 3.liga
PP-STK-2014/2015-0178Nenastúpenie žiaci Dravce
PP-STK-2014/2015-0177ÚS ŠTK z 3.6.2015
PP-STK-2014/2015-0176Námietka ŠTK Ľubica
PP-STK-2014/2015-0175ÚS ŠTK z 28.5.2015
PP-STK-2014/2015-0174Zmena UHČ Sp.Belá - Ľubica
PP-STK-2014/2015-0173Opakované neskoré začiatky stretnutí Vernár(dorast), Vlková (žiaci)
PP-STK-2014/2015-0172Zabezpečenie ISSF - Vernár
PP-STK-2014/2015-0171Zabezpečenie ISSF - V.Tatry
PP-STK-2014/2015-0170Štart bez RP - chybná dodávka kariet na RP
PP-STK-2014/2015-0169Zmena UHČ dospelí Stráže - Sp.Belá
PP-STK-2014/2015-0168Zmena HP dorast Vítkovce-Klčov - Huncovce
PP-STK-2014/2015-0167Zmena UHČ žiaci 16.k. V.Slavkov - Batizovce
PP-STK-2014/2015-0166Zrušené výnimky z UHČ dospelých -posledné 3 kola
PP-STK-2014/2015-0165Zmena UHČ 6.ligy 26.kolo
PP-STK-2014/2015-0164Anketa 6.liga k odohratiu posledného kola
PP-STK-2014/2015-0163Zmena UHČ 26.kolo 7.liga
PP-STK-2014/2015-0162Mlynčeky - technika k ISSF
PP-STK-2014/2015-0161Organizovanie U10 OFK Kravany
PP-STK-2014/2015-0160Kontumácia U 15-3.liga L.Teplička - V.Lomnica
PP-STK-2014/2015-0159Kontumácia 7.liga Jánovce - Vrbov
PP-STK-2014/2015-0158Kontumácia 7.liga Sp.Štiavnik - Vítkovce-Klčov
PP-STK-2014/2015-0157Pripomienky do nového rozpisu
PP-STK-2014/2015-0156Kontumácia 6.liga Vernár - Stráže (inzultácia)
PP-STK-2014/2015-0155Kontumácia dorast V.Tatry - Šuňava
PP-STK-2014/2015-0154Nedodanie videozáznamu Vernár - Stráže (inzultácia)
PP-STK-2014/2015-0153Zmena UHČ Sp.Štiavnik - L.Teplička - dorast
PP-STK-2014/2015-0152Zmena UHČ Tatry - dorast, žiaci
PP-STK-2014/2015-0151Žiadosť o zaslanie dohody
PP-STK-2014/2015-0150Zmena HP Hozelec- žiaci
PP-STK-2014/2015-0149Zmena UHČ Matiašovce - Toporec - dorast
PP-STK-2014/2015-0148Námietka ŠTK Hranovnica
PP-STK-2014/2015-0147Vylúčenie zo súťaže Ihšany dorast
PP-STK-2014/2015-0146Pokles pod 7 Slov.Ves - L.Teplička - žiaci
PP-STK-2014/2015-0145Nenastúpenie dorast Ihľany-Podolínec
PP-STK-2014/2015-0143Výsledky prípravka Podolínec
PP-STK-2014/2015-0142Vylúčenie zo súťaže Gánovce dorast
PP-STK-2014/2015-0141Turnaje prípravky Kravany, Matiašovce
PP-STK-2014/2015-0140Námietka Sp.St.Ves
PP-STK-2014/2015-0139Turnaj prípravky - FK Poprad
PP-STK-2014/2015-0138Zmena UHČ Štrba - V.Tatry dorast