Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Martin Čaja|5. okt 2020 o 00:00

Úradná správa KR č. 13

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R a DS, aby sledovali Úradné správy všetkých komisií. Úradné správy sú zverejnené V Piatok: ŠTK, DK, v Pondelok KR a Obsadenie R na internetovej stránke Obfz Trenčín.

KR upozorňuje R, aby sa pred stretnutím navzájom kontaktovali a informovali sa o mieste stretnutia. Tak isto treba kontaktovať aj DS stretnutia.

KR upozorňuje R, ktorí majú podpísanú zmluvu zo Zsfz, aby pozorne sledovali každý piatok obsadenie na stránke www. Zsfz.sk na koľko sú R obsadzovaní na stretnutia žiakov a dorastu.

KR Upozorňuje všetkých R a DS, že v prípade, že prídu do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID 19, aby IHNEĎ kontaktovali členov KR a TO:

Martin Markech

Martin Čaja

Alebo predsedu Obfz Trenčín p. Ivana Grófa!!!!

KR berie na vedomie pochvalu na výkon funkcie rozhodcu od OŠK Podolie 

R: Lukáš Pajtina

Ospravedlnení: 3.10.2020 (sobota): Hudec

4.10.2020 (nedeľa) Pajtina, Richtárik,

3.10.2020 – 4.10.2020 (sobota, nedeľa): Dendis, Jakúbek, Matejovičová, Stacho, Žiška

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články