Pondelok, 27. septembra, 2021Meniny má Cyprián
Martin Čaja|20. sep 2020 o 00:00

Úradná správa KR č. 10

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R a DS, aby sledovali Úradné správy všetkých komisií. Úradné správy sú zverejnené V Piatok: ŠTK, DK, v Pondelok KR a Obsadenie R na internetovej stránke Obfz Trenčín.

KR upozorňuje R, aby sa pred stretnutím navzájom kontaktovali a informovali sa o mieste stretnutia. Tak isto treba kontaktovať aj DS stretnutia.

KR upozorňuje R zaradených do súťaží riadených Zsfz, že R v prípade ospravedlnenia v súťažiach Zsfz sú povinný zaslať ospravedlnenie aj na mail: krobfztn@centrum.sk  V prípade, že nebude včas zaslaný mail na KR , bude R, ktorý si nesplní danú povinnosť odstúpený na KR Zsfz.

6 kolo. TJ Družstevník Očkov – FK Kľúčové – stretnutie v riešení KR žiada TJ Družstevník Očkov o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas stretnutia. Vyjadrenie treba zaslať prostredníctvom ISSF na KR do 23.9.2020

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.9.2020 o 16:30 do sídla Obfz Trenčín

R: Daniel Cibulka, Ján Dendis a DS: Ján Truhlík – účasť menovaných je nutná.

6. kolo. TJ Jednota Brestovec – TJ SPP Veľké Bierovce Opatovce KR na základe správy DS prijala opatrenia v súlade zo zásadami pre činnosť.

KR berie na vedomie podanie TJ Slovan Rovnosť Krajné, vyjadrenie vám bude zaslané prostredníctvom ISSF.

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Slovan Dolná Súča na výkon funkcie rozhodcu R. Tomáš Síleš, Miloš Jakúbek, Martin Ježík

Ospravedlnení 19.9.2020 (sobota): Žiška, Halák, Madara, Matejovičová, Jaroš

19.9.2020 – 20.9.2020 ( sobota – nedeľa): Dendis, Kubánová, Jakúbek, Kubica

20.9.2020 ( nedeľa): Brezina

Ospravedlnení do prihlásenia: Barančík, Igaz, Malík, Laurenčík

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články