Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Martin Čaja|14. sep 2020 o 00:00

Úradná správa KR č. 10

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R a DS, aby sledovali Úradné správy všetkých komisií. Úradné správy sú zverejnené V Piatok: ŠTK, DK, v Pondelok KR a Obsadenie R na internetovej stránke Obfz Trenčín.

KR upozorňuje R, aby sa pred stretnutím navzájom kontaktovali   a informovali sa o mieste stretnutia. Tak isto treba kontaktovať aj DS stretnutia.

KR upozorňuje R zaradených do súťaží riadených Zsfz, že R v prípade ospravedlnenia v súťažiach Zsfz sú povinný zaslať ospravedlnenie aj na mail: krobfztn@centrum.sk  V prípade, že nebude včas zaslaný mail na KR , bude R, ktorý si nesplní danú povinnosť odstúpený na KR Zsfz.

KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Dolné Srnie na výkon rozhodcu: R Klaudia Kubánová

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Žihlavník Omšenie a OŠK Selec na výkon rozhodcu: R Tadeáš Vaňo.

Ospravedlnení: 12.9.2020 ( sobota) Cibulka, Madara, Dendis, Klimčík, Jaroš, Žiška

Ospravedlnení 13.9.2020 ( nedeľa) Hudec

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články