Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Inovecký
Marek Galo
Tajomníci
Rozhodnutia
NR-KR-2019/2020-0044Sťažnosť Horný Ohaj
NR-KR-2019/2020-0027Sťažnosť Neverice
NR-KR-2019/2020-0024Sťažnosť Výčapy-Opatovce
NR-KR-2019/2020-0013Sťažnosť Hosťovce