Disciplinárna komisia
Členovia
Mário Petraššovitš
Dávid Gorel
Tajomníci