Komisia rozhodcov
Členovia
Samuel Gaľa
Róbert Tóth
František Ivanov
František Ferenc
Tajomníci