Komisia rozhodcov
Členovia
Samuel Gaľa
Róbert Tóth
František Ivanov
František Ferenc
Tajomníci
Rozhodnutia
KEo-KR-2017/2018-0006Cestovné náhrady a odmeny za R, AR a DZ (Apríl)
KEo-KR-2017/2018-0005ÚS KR zo dňa 19.04.2018
KEo-KR-2017/2018-0004ÚS KR zo dňa 09.11.2017
KEo-KR-2017/2018-0003Cestovné náhrady za R a AR
KEo-KR-2017/2018-0002ÚS KR zo dňa 14.09.2017
KEo-KR-2017/2018-0001Ostatné náhrady R