Piatok, 30. júla, 2021Meniny má Libuša

Usmernenia k dodržiavaniu nariadení ÚVZ SR k futbalovým stretnutiam

Marián Červenka|25. máj 2021 o 21:00

Platné pre všetky súťaže riadene ZsFZ účinné od 15.5.2021 v súťažnom ročníku 2020/2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 14. mája 2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vydal vyhlášku č. 208/2021 Z. z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r),s),w), y) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru (v zmysle § 5 vyhlášky):

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

b) v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

c) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

d) súťaže profesionálnych a amatérskych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

g)

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovaniapodľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,

c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner,

d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,

e) súťaže profesionálnych a amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,

g) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitostipodľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,

f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

f)

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa ostražitostipodľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

b) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,

c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,

e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,

f) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000 športovcov,

c) zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,

d) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa zákona sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia športového charakteru,

f)  exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,

g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Kto nepotrebuje test na COVID-19:

- osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,

-  osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,

- osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia,

- osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní,

- osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

- Organizátor podujatia je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.

- Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade a tiež zabezpečiť, aby sa v športovom areáli nekonzumovali jedlá a nápoje.

- Organizátor podujatia musí vyčleniť dostatok personálu resp. usporiadateľskej služby na dohľad nad dodržiavaním vyššie uvedených opatrení.