Štvrtok, 13. mája, 2021Meniny má Servác
Odvolacia komisia

Úradná správa OdK č. 4

23. jan 2021 o 00:00

Úradná správa č. 4. OdK ObFZ Trenčín zo dňa 22.1. 2021

OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán v rámci mimoriadnych opatrení COVID - 19 prerokovala online dňa 22.1. 2021 odvolanie ŠK Dolné Srnie voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Trenčín  v ÚS č. 16  zo dňa 21.10.2020, v ktorom ŠTK  v MFS 8. kola 4. LMŽ - JUH medzi ŠK Dolné Srnie - ŠK   Modrová  neuznala námietku  ŠK Dolné Srnie voči neoprávnenému štartu hráčov ŠK Modrová,  Briška Sebastiana a Lacka Eliáša, ktorú podľa SP čl. 28/8 v riadnom  termíne cez ISSF zaslal na ŠTK ObFZ  ŠK Dolné Srnie. ŠTK ObFZ považovala vo svojom rozhodnutí námietku ŠK Dolné Srnie podľa  SP čl. 21/2 za neopodstatnú.

Rozhodnutie OdK:

OdK  ruší rozhodnutie ŠTK v ÚS č. 16 zo dňa 21.10. 2020  v ktorom  ŠTK namietku ŠK Dolné Srnie považuje za neopodstatnú v súlade so SP čl.21/2

OdK na základe SP č. 28/8, ktorý rieši osobitné podmienky pre stretnutia mládeže vo vekovej kategórii žiakov, striedavý štart hráčov v kluboch a podľa SP čl. 82/f kontumuje stretnutie v prospech ŠK Dolné Srnie, priznáva 3 body a skóre stretnutia 3 : 0 v prospech ŠK Dolné Srnie.   OdK odstupuje ŠK Modrová podľa SP čl. 52/h na DK z dôvodu disciplinárneho doriešenia neoprávneného štartu hráčov ŠK Modrová v stretnutí.

Odôvodnenie rozhodnutia OdK:

Rozhodnutie ŠTK nebolo v súlade so SP, ŠTK neprihliadla na námietku ŠK Dolné Srnie, ktorý správne podal námietku voči striedavému štartu hráčov ŠK Modrová podľa SP čl. 28/8. ŠTK ObFZ Trenčín námietku nesprávne riešila podľa SP čl. 21/2, neprihliadla na skutočnosť, že SP stanovuje v čl. 28 osobitné podmienky pre stretnutia mládeže, ktorými sa musia odborné komisie vo svojich rozhodnutiach riadiť.

OdK  rozhodla, že podľa SP čl. 28/8 hráči ŠK Modrová  Briška Sebastián a Lacko Eliáš hrajúci na striedavý štart mali za jesennú časť súťaže v klube vyššej úrovne súťaže odohraných viac ako polovicu stretnutí a nemohli štartovať za klub nižšej úrovne súťaže. Z tohto dôvodu sa ich štart v stretnutí  považuje za neoprávnený.

OdK neukladá ŠK Dolné Srnie rokovací poplatok OdK v sume 30 Eur, z dôvodu zmeny rozhodnutia v prospech ŠK Dolné Srnie.

Emil Podhradský

Predseda Odvolacej komisie ObFZ

Súvisiace články