18.10.2020, Denis Poruban

Úradná správa OdK č. 1

18.10.2020, Denis Poruban

Úradná správa č. 1 OdK ObFZ Trenčín zo dňa 16.10.2020

OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa  16.10. 2020 v Novom Meste nad Váhom neprerokovala odvolanie FK Bradlan Brezová p/ Bradlom voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Trenčín v ÚS č.11 zo dňa 16.9.2020 v ktorom ŠTK kontumovala stretnutie 2. kola 4 LSŽ Štart Svinná - FK Bradlan Brezova p/ Bradlom na základe SP čl.11, čl.28/8, čl. 52/h, čl. 81/a, čl. 82/f. a RS čl. 21/n a udelila FK Bradlan Brezová p/ Bradlom pokutu vo výške 50 EUR za neoprávnený štart hráčky Natálie Čermákovej v stretnutí.

Rozhodnutie Odk

OdK odvolanie neprerokovala vzhľadom k tomu, že FK Brezová p/ Bradlom sa v zákonnej lehote odvolania vzdal.

Emil Podhradský

Predseda Odvolacej komisie ObFZ

Prečítané: 191x