Štvrtok, 28. január, 2021Meniny má Alfonz
ÚRADNÉ SPRÁVY

Úradná správa č.19 ObFZ Senica

(Zdroj: ObFZ Senica, Autor: Maca)
Miroslav Maca|Publikované 8. nov 2017 o 23:00

Úradná správa č.19 ObFZ Senica

(Zdroj: ObFZ Senica, Autor: Maca)

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 16.11.2017 o 16,30 hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,15 hod.

2.Pozvánka na Volebnú konferenciu 2017:

Výkonný výbor zvoláva v zmysle Stanov ObFZ Senica čl.33 Volebnú konferenciu ObFZ Senica,

ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2017 ( sobota ) o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

Účasť delegátov za jednotlivé FK je povinná!

Všetkým FK boli zaslané emailovou poštou delegačné listy,ktoré je potrebné vrátiť riadne vypísané na ObFZ Senica / poštou, emailom,osobne/ do 20.11.2017 do 10,oo hod.

3.Rozhodnutia Odvolacej komisie :

Odvolanie FC Sekule proti rozhodnutiu DK ObFZ:

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Senica, ako odvolací orgán príslušný podľa čl. 51 Stanov Oblastného futbalového zväzu Senica a čl. 80 Disciplinárneho poriadku SFZ, o odvolaní FC Sekule proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Senica č. U 46 zverejnenému v Úradnej správe č. 11/2017-2018 zo dňa 14.09.2017, takto rozhodla : Odvolacia komisia podľa 85 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SFZ odvolanie zamieta.

Odvolanie FC Sekule proti rozhodnutiu ŠTK ObFZ:

Odvolacia komisia Oblastného futbalového zväzu Senica, ako odvolací orgán príslušný podľa čl. 51 Stanov Oblastného futbalového zväzu Senica, čl. 87 Súťažného poriadku futbalu a čl. 80 Discipl. poriadku SFZ, o odvolaní FC Sekule proti rozhodnutiu Športovo – technickej komisie Oblastného futbalového zväzu Senica zverejnenému v Úradnej správe č. 12 zo dňa 21.09.2017, takto rozhodla:

Odvolacia komisia podľa 85 ods. 2 písm. c) Disciplinárneho poriadku SFZ m e n í rozhodnutie Športovo-technickej komisie ObFZ Senica tak, že OK ObFZ kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Čáry - Sekule v zmysle SP čl. 82/1d a SP čl. 11 odst. 4 a obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

JUDr. Eduard Jurovatý, v. r.

predseda OdvK ObFZ

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

Oprava z ÚS ŠTK č.12:

Čary - Sekule II tr. dospelí:

Na základe rozhodnutia Odvolacej komisie, kontumuje majstr. stretnutie 5.kola Čáry - Sekule v zmysle SP SFZ čl.82/1d a SP SFZ čl.11 odst.4 a obom družstvám sa priznáva pasívne skóre 0:3 bez priznania bodov.

Dušan Koníček

poverený vedením ŠTK

IV.SPRÁVY DK

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U103 Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké MO dosp od 06.11.2017

U104 Rastislav Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. od 06.11.2017

DS po 5.ŽK .

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP

U105 Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp. od 06.11.2017

Disciplinárne sankcie:

U106 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. DK berie na vedomie vyjadrenie osôb, písomnú správu FK a za HNS divákov v priestore odchodu delegovaných osôb a následnú inzultáciu rozhodcu divákom podľa čl.71/1 , 71/2a a 57/1a,1f trestá DS – RP 10,-€ pokuta 200,-€ a uzatvorenie ihriska na 2 ss nepodmienečne.

Družstvo TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. odohrá 2 majstrovské stretnutia min 10 km od miesta svojho ihriska podľa čl.57/2,57/3b a čl.12.

FK Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. má povinnosť nahlásiť ŠTK ObFZ Senica miesto odohratia majstr.stretnutí

do začiatku jarnej časti ročníka 2017/2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať v mesiacoch december 2017 – január 2018 školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Žiadosti si môžu podať i záujemci o predĺženie licencie.Tlačivo nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

Štefan Gálik

predseda TMK

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať a SFZ ich musí vrátiť štátu.

Na webshope SFZ sú doplnené ďalšie produkty - obuv,ovlečenie,šport.potreby,pohonné hmoty,práčky, PC, tlačiarne. www.futbalnet/ obfz senica,e-shop.

Doporučujem navštíviť stránku : futbalnet.sk/zväzy/ObFZ Trnava,nákup na kredit/kde je podrobný postup registrácie a nákupu spracovaný.

ObFZ zverejňuje upozornenie, nakoľko mnohé futbalové kluby doteraz nezachytili informáciu o možnosti čerpať schválené finančné prostriedky na rok 2017.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

NOMINÁCIA Výberu 2004 ObFZ Senica

na kvalifikačný turnaj o pohár predsedu ZSFZ 2017

Termín : 12.11. 2017 (nedeľa)

Čas zrazu : 15,30 hod

Miesto zrazu : Športová hala RSMS Senica

Kategória : hráči narodení po 01.01.2004 a mladší

Program : tréning - 12.11.2017, nedeľa 15,30 hod. zraz pred ŠH RSMS Senica

Zápas - 15.11.2017, streda 16,45 hod. zraz pred ŠH RSMS Senica

Kvalifikačný turnaj v Dubnici - 17.11.2017, piatok

17.11.2017 o 06,15 hod. zraz pred ŠH RSMS Senica

9,00 - 16,00 - turnaj

18,00 – 18,30 - príchod do Senice

Prineste si : obuv do haly, tepláková súprava, ponožky, hygienické potreby,

registračný preukaz, preukaz pistenca, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie: Ing. Dušan Manďák,0907 266 429,e-mail:mandak.dusan@rsms.sk

Nominovaní hráči :

Marek Trojan - b, Adrián Trubiroha, Martin Michalica, Matúš Horňák – Slovan Šaštín

Michal Petrovič, Ondrej Chrenka, Samuel Bilík - Mokrý Háj

David Lánik - Borský Mikuláš

Erik Dubec, Dominik Moravanský, Daniel Dojčák - Rybky

Anton Čederle, Richard Pukančík – Sobotište

Martin Hevezi, Viktor Kozárek, Erik Zajíc, Martin Čizmár – Moravský Sv..Ján

Ondrej Jankovič-b, Tadeáš Masár, Michal Beňa, Adrián Šarkozi – Štefanov

Jaroslav Mihok, Radovan Sadloň - b, Kristián Vávra – Jablonica

Samuel Petráš - b, Gabriel Malík – Smolinské

Gabriel Biskupič – Unín

Sebastián Polák, Lukáš Polák, Radoslav Marek, Martin Kadlic, Lukáš Cigánek, Branislav Černoch – Čáry

Sebastián Sivák, Tadeáš Kubinský, Hugo Manďák – TJ Kunov

Tréneri : Ing. Peter Ivánek 0915 250 233

Miroslav Tomeček 0949 877 121

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

Po obdŕžaní nominácie zavolaj trénerovi alebo pošli SMS alebo email o svojej pripravenosti !

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov treba informovať vedúceho akcie

Za dovoz a odvoz hráča zodpovedá materský klub v spolupráci s rodičmi.

Dušan Manďák

člen VV – úsek KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Ing. Jozef R o s a   v.r.

predseda ObFZ Senica

Miroslav Maca

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.