10.03.2020, Ján Mano

Projekt "Pomôžme spoločne"

10.03.2020, Ján Mano

Futbalová rodina a jej rozvoj je jednou z priorít Slovenského futbalového zväzu. Vďaka Nadácii Slovenského futbalového zväzu (ďalej len Nadácia SFZ) sa snažíme o možnosť dať šancu futbalistom a futbalistkám zo sociálne znevýhodnených pomerov. 

Jednou z hlavných a pravidelných aktivít, ktorým sa nadácia chce venovať, je určená na podporu talentovaných chlapcov a dievčat, ktorí sa pravidelne zúčastňujú regionálnych výberov vo všetkých mládežníckych kategóriách. Materiálne a technické zabezpečenie futbalistu/ futbalistky je častokrát pre rodiny s deťmi veľkou záťažou a neraz sa stane, že je to hlavný dôvod, prečo deti nemôžu plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a spoločnosť tak prichádza o mladé talenty a eventuálnych reprezentantov. Preto by sme radi našim talentom pomohli a zabezpečili im plnohodnotné podmienky v podobe futbalovej výstroje na ich športový rozvoj a futbalový rast. Častokrát tento údel ostáva len na samotné kluby, prípadne pomoc iných rodín, ktoré im zapožičiavajú športovú výstroj, zbavujú povinnosti hradiť členské poplatky a podobným spôsobom sa snažia uľahčiť náročnú situáciu. 

Poznáte takéto deti aj vy? Chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako na to? 

Tak neváhajte a napíšte nám! SFZ spoločne s Nadáciou SFZ uvítajú, ak nám tréneri, ktorí majú najlepší prehľad o svojich zverencoch, napíšu prostredníctvom formulára http://bit.ly/pomozme-spolocne príbehy, z ktorých správna rada Nadácie SFZ vyberie uchádzačov, ktorí najviac potrebujú NAŠU pomoc. Pri odosielaní formulára je potrebné uviesť vaše kontaktné údaje (v nevyhnutnom rozsahu podľa nižšie uvedeného), aby sme sa s vami v prípade výberu mohli skontaktovať. 

Použitie prostriedkov: Prostriedky možno poskytnúť žiadateľom iba na základe písomnej žiadosti, v ktorej uvedú spôsob pomoci zo strany Nadácie SFZ a v prípade žiadosti posudzuje a schvaľuje Správna rada Nadácie, ktorá môže výšku finančnej pomoci upraviť podľa vlastného uváženia. 

Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou poskytnutia 2% dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb za rok 2019 pre Nadáciu. Aj vďaka vám budeme môcť pomôcť väčšiemu počtu detí, ktoré našu spoločnú pomoc naozaj potrebujú. 

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu nadacia@futbalsfz.sk. https://www.futbalsfz.sk/section/3146 

https://www.futbalsfz.sk/nadacia-sfz-podporila-mladych-futbalistov-do-rozpravkoveho-podhoriazavitali-tiez-hraci-sr-21-sluka-a-bernat

Prečítané: 63x