05.04.2020, Ján Mano

Novela RaPP 2020 - návrh

05.04.2020, Ján Mano

Matrika ObFZ dáva do pozornosti širokej futbalovej verejnosti Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku, ktorý bol vytvorený na základe novely FIFA RSTP a zozbieraných podnetov od členov SFZ.

Celý tento návrh je teraz otvorený na jeho pripomienkovanie.

Matrika ObFZ žiada všetkých funkcionárov, trénerov a hráčov, aby prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu doručili prostredníctvom e-mailu (obfzmi@stonline.sk) aj s krátkým odôvodnením najneskôr do 20. apríla 2020.

Návrh novely RaPP je v nasledujúcom odkaze

[doc]rapp-novela-2020---navrh.pdf
Prečítané: 60x