• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Michalovce
Informácie z ISSF

Novela RaPP 2020 - návrh

Ján Mano|Aktualizované 6. apr 2020 o 15:53

Matrika ObFZ dáva do pozornosti širokej futbalovej verejnosti Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku, ktorý bol vytvorený na základe novely FIFA RSTP a zozbieraných podnetov od členov SFZ.

Celý tento návrh je teraz otvorený na jeho pripomienkovanie.

Matrika ObFZ žiada všetkých funkcionárov, trénerov a hráčov, aby prípadné návrhy na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu doručili prostredníctvom e-mailu (obfzmi@stonline.sk) aj s krátkým odôvodnením najneskôr do 20. apríla 2020.

Návrh novely RaPP je v nasledujúcom odkaze

rapp-novela-2020---navrh.pdf

Súvisiace články