23.01.2020, Ján Mano

"Dajme spolu gól" - štvrtý školský rok

23.01.2020, Ján Mano

Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do štvrtého školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). V školskom roku 2019/20 ponúka možnosť zapojiť sa do projektu ďalším materským školám, základným školám s materskou školou a premiérovo tiež základným školám pre 1. ročníky 1. stupňa, vo forme záujmovej činnosti futbal. 

Podrobné informácie k projektu nájdete: https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly/dokumentacia-k-projektu

Tento projekt má široký spoločenský záber a je veľmi potrebné vnímať ho aj z klubového pohľadu ako skvelú príležitosť pre nábor detí do klubu už predškolskom veku, čiže v škôlkach.

PRIMÁRNYM CIEĽOM KLUBU BY MALA BYŤ VÝCHOVA MLÁDEŽE V SPOLUPRÁCI SO SVOJÍM OKOLÍM, ŠKOLOU, ŠKÔLKOU, OBCOU A INÝMI KLUTÚRNO SPOLOČENSKÝMI ORGANIZÁCIAMI V MESTE, OBCI.

Slovenský futbalový zväz tento projekt dlhodobo podporuje nasledovnými formami:

- TRÉNER - Možnosť pre trénera realizovať sa vo futbalových aktivitách = finančný príspevok zo SFZ.

- ŠKOLA - MŠ alebo ZŠ dostane tréningové pomôcky na realizáciu futbalových aktivít.

Možnosť prihlášky a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól“, môžu zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku: https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly

Prihlasovanie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ do projektu „Dajme spolu gól“ v školskom roku 2019/20 končí 31.1.2020.

NEVÁHAJTE, KONTAKTUJTE ŠKOLU ALEBO ŠKÔLKU VO SVOJOM OKOLÍ A PRIHLÁSTE SA DO TOHOTO KRÁSNEHO PROJEKTU

BUDUJME SPOLU BUDÚCNOSŤ SLOVESNKÉHO FUTBALU.

V prípade potreby osobnej konzultácie kontaktujte prosím p. Cyrila Janoška na cyril.janosko@futbalsfz.sk 

Prečítané: 53x