Streda, 8. decembra, 2021Meniny má Marína

Sezóna oficiálne prerušená, tréningy možné len za prísnych podmienok

Ivan Mriška|15. okt 2020 o 17:15

Stretnúť sa nemôže viac ako šesť ľudí.

BRATISLAVA. Futbalové súťaže naprieč Slovenskom si dajú nútenú prestávku. Tisícka futbalistov od najmenších po najstarších si s najväčšou pravdepodobnosťou zahrá súťažný zápas až na jar.

„Slovenský futbalový zväz rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia. Bude sa nimi riadiť,“ informuje zväz na svojej stránke.

Súťaže zastavené do odvolania

Od 15. októbra sú až do odvolania zakázané všetky hromadné podujatia, teda aj všetky stretnutia futbalistov. Výnimku má len Fortuna liga.

„Pozastavujeme a prerušujeme všetky súťaže. Všetky neodohrané súťažné stretnutia sú odložené na neurčito. Až do odvolania. Zároveň SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti,“ uvádza SFZ.

Zakázané je usporadúvať turnaje, športové kempy, prípravné zápasy, výnimku majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú disponovať negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

Tréningy za prísnych podmienok

Tréningový proces v kluboch možný bude, ale len za prísnych hygienických podmienok. Nemôže sa na ňom zúčastniť viac ako 6 ľudí, ráta sa aj tréner.

„Tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb. V exteriéri musí byť medzi jednotlivými maximálne 6-člennými skupinami dodržaná vzdialenosť minimálne 5 metrov,“ dodávajú nariadenia.

V interiéri sa môže súčasne nachádzať maximálne jedna osoba na 15 metrov štvorcových, medzi jednotlivými osobami, ak nevykonávajú priamo športovú činnosť, musia byť zabezpečené odstupy dva metre a musia mať prekryté horné dýchacie cesty.

„Hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty. Je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu. Všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty,“ píše sa v usmerneniach SFZ.

Dezinfekcia rúk a priestorov

Na ihriskách musí byť k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom

„SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia. Výnimkou je núdzové použitie WC pri náhlej nevoľnosti. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,“ uvádza manuál opatrení.

Po skončení tréningu musí byť vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek, podláh a hygienických zariadení.

Pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,“ še sa v usmernení.

Zväz situáciu monitoruje

Uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

„SFZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla a oficiálnych sociálnych sietí,“ uzatvára.

Ivan Mriška
Ivan Mriška sa špecializuje najmä na nižšie futbalové súťaže na Slovensku. Sám ešte aktívne hráva ako brankár. Niekoľko rokov pracoval pre regionálne noviny MY v Petitpresse ako regionálny šéfredaktor.

Súvisiace články