Namiesto politikov fanúšikovia. Bronzoví hrdinovia zaplnili Bratislavu