Utorok, 27. júla, 2021Meniny má Božena
Úradné oznamy odborných komisií VsFZ

Úradná správa VsFZ č.20, 14.5.2021

15. máj 2021 o 11:17
20 Úradná správa VsFZ č.20.pdf

Úradná správa odborných komisií 14.5.2021

Úradná správa VsFZ č. 20/2020-2021, 14.05.2021

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na možnosť  čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ

2. Riadna konferencia VsFZ sa uskutoční 03.06.2021 v Košiciach.

3. Úplné znenie Vyhlášky 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí nájdete :

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_208.pdf

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1.ŠTK vydáva nasledovný rozpis dohrávok Covid a pokračovanie súťažného ročníka 2020/2021 do  odohratia jesennej časti ( polovice stretnutí ) za SR 2020-2021:

Súťaž      Kolo    Zápas                                          Termín      Čas

III.L            11     Svidník –   Spišské Podhradie    23.5.           17,00

                  11     Plavnica   – Slávia TU KE             23.5.            17,00

                  11     Stropkov   – T. Prešov                 23.5.            17,00

                  11     Sobranecko   - Vranov               23.5.             17,00

                  12     Sp. Nová   Ves - Plavnica             2.6.             17,00

                  12     T. Prešov   - Lipany                       2.6.             17,00

                  12     Vranov –   Bard. Nová Ves           2.6.             17,00

IV.L S        12      Župčany -   Fintice                       23.5.             17,00

IV.L J         10      Krásn. Podhradie- Topoľany      23.5.            17,00

V.L KG      10     Seňa -   Kysak                                23.5.            17,00

                   8      Ždaňa –   Malá Ida                       23.5.            17,00

V.L VD      10     Sačurov -   Bystré                        23.5.             17,00

V.L Š         10     Torysa -   Kendice                       23.5.             17,00

                   8      Šiba –   Koprivnica                      23.5.             17,00

                   8      Pušovce –   Gaboltov                 23.5.             17,00

V.L PT      10      Harichovce   - Hrabušice          23.5.              17,00

                  9       Veľká Lomica   - Gelnica           23.5.              17,00

III.L SMD 12     KAC   Košice – Stará Ľubovňa   22.5.              10,00   a 12,15

                10     Stropkov   – Spišská Belá           22.5.              10,00   a 12,15

                12      Vranov -   Snina                          23.5.              10,00   a 12,15

                11      Trebišov   - Svidník                     22.5.              10,00   a 12,15

                12      Stropkov   - Trebišov                  26.5.              16,00   a 17,45

                10      Poprad Stráže   – St. Ľubovňa  26.5.              16,00   a 17,45

IV.L KG SD 8    Drnava -   Lok. Košice                 22.5.              12,00

IV.L Z SD  6      Topoľany   - Strážske                  22.5.              UHČ

                  9      Sobranecko   – Trhovište          22.5.               UHČ

IV.L Š SD  9       Župčany –   Malý Šariš               22.5.              UHČ

II.L SMŽ B 8      Sabinov -   Medzilaborce           22.5.              UHČ

                  7       Sabinov -   Kračúnovce             26.5.              16,00

                  7       Svidník -   Ľubotice                     22.5.             UHČ

II.L SMŽ C 8      Plavnica   – Spišská Belá            22.5.             UHČ

                  8       Stará   Ľubovňa - Lipany           22.5.             UHČ

                  4       Brezovica   - Plavnica                26.5.             16,00   a 17,45

                  6       Nová Ľubovňa – Spišská Belá  22.5.             UHČ

                  8       Nová Ľubovňa   - Ľubica           26.5.             16,00   a 17,45

II.L SMŽ D 8      Harichovce   – PP Stráže            22.5.             UHČ

II.L  žiačky 5      Snina –   Humenné                     22.5.            10,00

                   7      Snina -   Vranov                             2.6.            17,00

2. Termíny pre jarnú časť 2021 – dohrávajú sa len stretnutia z jesennej časti

V prípade nepriaznivých podmienok v niektorom kole by sa tak mohli využiť ďalšie voľné stredy, resp. dostupné ihriská s UT.

16 účastníkov     14 účastníkov      12 účastníkov    10 účastníkov        II.L SMŽ sk.A

kolo     termín     kolo     termín      kolo     termín    kolo     termín        kolo    termín

13          30.5.       11         30.5.        10         29.5.       9            29.5.          11       29.5. 

14            6.6.       12           6.6.         11           5.6.     10             5.6.           12         5.6. 

15          13.6.       13         13.6.         12         12.6.     11           12.6.          14       12.6.

Prihlášky   do SR futbalové kluby podávajú v systéme ISSF do 21.6.2021.

Prihlášky   do SC sa podávajú od 1.6. na Komisiu ŠTK SFZ v systéme ISSF do   30.6.2021.

III.L SMD + IV.L PT dor. – soboty alebo schválené nedele,

Ostatné kolá kopírujú dátumy u 16 účastníkov len s tým, že hracím dňom je sobota, príp. výnimky z UHČ v nedeľu dopoludnia.

Termíny II.L žiačky (žiačky majú odohrané 7 k. za jesennú časť a toto by boli dohrávky z jari, aby si tiež zahrali)

kolo          dátum

  8                22.5.

  9                29.5.

10                  5.6.

11                12.6.


3. Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :

A.) III. stupeň varovania /bordová farba/ podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okres : Sobrance

· veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,

· športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,

· prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,

· zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží.

B.) II. stupeň varovania /červená farba/podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okresy : Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Levoča, Prešov, Vranov, Humenné

· veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2;

· v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,

· súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,

· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

C.) I. stupeň varovania podľa /ružové okresy/ COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:

Okresy : Poprad, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Košice, Košice okolie,

· veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2;

· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner

· súťaže amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade,

· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

Súvisiace články