12.11.2018, Peter Szénay

Seminár trénerov VsFZ 17.11.2018

12.11.2018, Peter Szénay
[doc]Prihláška na školenie trénerov 17.11.2018.pdf
[doc]18.11.07. Mapka.pdf
[doc]18.11.07. Oznámenie seminár VsFZ 17. 11. 2018.pdf

Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ organizuje 17. novembra 2018 (sobota) pre trénerov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v Košiciach v sále na Bačíkovej ulici

Rozsah seminára trénerov: 5 hod.

Účastnícky poplatok 20.- € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed).

Prihlášky je možné zasielať e-mailom na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk do 15. 11. 2018. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované. Kapacita seminára trénerov je obmedzená na 50 osôb.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť až po výzve zaslanej mailom 15. 11. 2018.


Prečítané: 756x