Komisie

Zloženie odborných komisií ObFZ Žiar nad Hronom

28. jún 2016 o 02:00

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA (ŠTK):

Predseda: Zdenko Ivan, M: 0903 155 346, email: zdenko.ivan@centrum.sk

Členovia: Dominika Hlaváčová, Simona Trubenová


KOMISIA MLÁDEŽE (KM):

Správca súťaží: Tomáš Gemza, M: 0908 933 715, email: tomas.gemza@futbalsfz.sk


KOMISIA ROZHODCOV A DELEGÁTOV ZVÄZU (KR):

Predseda: Martin Tapfer, M: 0907 552 356, email: delegovanie@gmail.com

Podpredseda: Michal Považan

Členovia: Matúš Dobrík, Andrej Maslen


TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA (TMK):

Predseda: Ľuboš Laurov, M: 0904 151 891, email: luboslaurov17@gmail.com


DISCIPLINÁRNA KOMISIA (DK):

Predseda: Jaroslav Osvald, M: 0918 938 824, email: dkobfzzh@gmail.com

Členovia: Maroš Barboriak ml., Roman Debnár, Karina Paulíková


ODVOLACIA KOMISIA (OK):

Predseda: Mgr. Dominika Ečeková, email: dominika.ecekova@gmail.com


REVÍZNA KOMISIA (RK):

Predseda: Stanislav Neuschl, email: neuschlstanislav@gmail.com