Teplice predstavili nového trénera. Klub sa pokúsi zachrániť Slovák