Streda, 29. septembra, 2021Meniny má Michal, Michaela
Úradné správy

Úradná správa ŠTK č. 1

Denis Poruban|10. jún 2020 o 00:00

Úradná správa ŠTK č. 1 zo dňa 10.06.2020

ŠTK upozorňuje FK na materiálno-technické zabezpečenie futbalových štadiónov pred štartom súťažného ročníka 2020/2021.

ŠTK oznamuje FK, že pasporty, ktorým končí platnosť dňa 30.6.2020 sa vzhľadom k situácii predlžuje ich platnosť do 30.6.2021.

ŠTK dáva na vedomie, že v piatok 12.06.2020 bude spustená možnosť prihlásiť mužstvá pre súťažný ročník 2020/2021. Uzávrierka prihlášok je stanovená na utorok 30.06.2020 23:59 hod. 

Pre súťažný ročník 2020/2021 sa stanovuje nenávratné štartovné, ktoré bude klubom zaúčtované do mesačnej zbernej faktúry. Výška štartovného je nasledujúca je pre súťažný ročník 2020/2021 znížená o 50¨%: 

6. liga 55€ 

7. liga 45€ 

8. liga 35€ 

mládež bez štartovného


Predbežne stanovené súťaže pre súťažný ročník 2020/2021:

Kategória mužov: 6. liga, 7. liga– Sever, 7. liga– Juh, 8. liga– NM, 8. liga– SE & MY 

Kategória dorastu: 6. LSD – U19 

Kategória žiakov: 4. LSŽ – U15, 5. LSŽ – U15 skupina Sever a Juh, 4. LMŽ – U13 skupina Sever a Juh 

Kategória prípraviek: Prípravka U1, Prípravka U09 (v prihláške je potrebné uviesť či mužstvo chce hrať dlhodobú súťaž alebo súťaž turnajovým spôsobom)

Podmienka pre zaradenie mužstva dospelých do 6. ligy resp. 7. ligy: Jedno mládežnícke mužstvo. Spoločne mužstvá mládeže (okrem prípravky) sú v súťažnom ročníku 2020/2021 povolené. V prípade, že toto spoločné mužstvo bude plniť podmienky zaradenia mužstva do súťaže je potrebné aby na MFS nastúpili minimálne 5 hráči s klubovou príslušnosťou daného mužstva. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že ŠTK bude kontrolovať počty hráčov v súťažných stretnutiach! V prípade nesplnenia tejto podmienky bude ŠTK postupovať v zmysle RS a SP. V prípade, že mužstvo bude disponovať 2 spoločnými mužstvami mládeže, v zmluve je potrebné uviesť, ktoré z nich mude plniť podmienku pre zaradenia do súťaže. Termín najneskoršieho zaslania zmlúv o spoločnom mužstve mládeže bude zverejnený v najbližších ÚS. 

Mužstvá, ktoré nesplnili predpísaný počet hráčov v súťažnom ročníku 2019/2020:

  • Očkov - 1. kolo, 3. kolo, 7. kolo, 10. kolo
  • Dolná Poruba - 2. kolo, 3. kolo
  • Horňany - 4. kolo, 6. kolo
  • Zemianske Podhradie - 1. kolo, 2. kolo, 3. kolo


Zmluvu o spoločnom mužstve mládeže: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/o/ObFZTrencin/2018/05/a1a087ac-a7da-4453-aceb-98e87bc51bc7.docx


ŠTK dáva na vedomie, že štart súťažného ročníka 2020/2021 je stanovený na 02.08.2020 (dospelí), resp. začiatok septembra (mládež). Terminová listina bude zverejnená po uzavretí prihlášok a schválení VV ObFZ Trenčín. 

ŠTK dáva na vedomie FK, že losovanie súťažného ročníka 2020/2021 bude prebiehať elektronicky. Žrebovacie čísla bude potrebné nahlásiť po schválení TL a preto ich netreba uvádzať v elektronickej prihláške. Bližšie infomrácie budú zverejné v nasledujúcej ÚS. ŠTK preto žiada všetky FK o dôsledné sledovanie zverejnených ÚS!

ŠTK upozorňuje FK, ktoré štartovali v súťaži 8. liga SE & MY na detaili podania prihlášok do tejto spoločnej súťaže: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/o/obfz-senica.futbalnet.sk/2020/06/24f27753-4298-4552-9ccb-3cdc4f253bee.pdf

ŠTK upozorňuje FK, že v prípade zmeny bankového účtu, kontaktných údajov funckionárov alebo iné zmeny ktoré nastali je potrebné nahlásiť mailom na adresu denisporuban@ppstav.sk. Tieto údaje budú uvedené v RS 2020/2021.


V prípade nejasností a otázok kontaktuje predsedu ŠTK: mobil 0902 371 384, mail denisporuban@ppstav.skDenis Poruban

predseda Športovo-technickej komisie ObFZ Trenčín


Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 01.07.2020.Súvisiace články