Prezidentka účasť na ZOH v Pekingu neplánovala, s výhradami sa stotožňuje