Pochod vďaky na lyžiach z Dukly bude mať už 25 ročníkov