Oktagon 46: Samsonidse a perfektný výkon, divokého Hanteu zdolal na triangle choke