Eso Maroka cíti krivdu. Ak počujú meno a uvidia arabskú tvár, zastavia vás