Micheľ nechce ani euro. S Prešovom by do piatich rokov rád postúpil do ligy