Zo suterénu do extraligy. Šéf Humenného spomína Bibliu a reaguje na špekulácie