Streda, 1. decembra, 2021Meniny má Edmund

Exekutíva MOV dala za pravdu SOV

(Autor: ilustračné - Fotolia)
SITA|13. jún 2013 o 16:19

Exekutíva MOV na zasadnutí v Petrohrade rozhodla, že v Slovenskom olympijskom výbore sa v súlade s čl. 28.3 Olympijskej charty do hlasovacej väčšiny rátajú aj hlasy delegovaných zástupcov komisie športovcov SOV a takisto aj člena MOV

BRATISLAVA. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) na zasadnutí v Petrohrade rozhodla, že v Slovenskom olympijskom výbore sa v súlade s čl. 28.3 Olympijskej charty do hlasovacej väčšiny rátajú aj hlasy delegovaných zástupcov komisie športovcov SOV a takisto aj člena MOV (už začiatkom júla v MOV oficiálne zasadne Danka Barteková). Príslušné uznesenie exekutívy MOV je citované v liste, ktorý na SOV odoslal riaditeľ oddelenia MOV pre vzťahy s národnými olympijskými výbormi Pére Miró. Exekutíva MOV tým dala za pravdu výkladu Slovenského olympijského výboru.

Slovenský olympijský výbor (SOV) už 14. mája informoval verejnosť, že Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne vydal 8. mája rozhodnutie vo veci žaloby štyroch členských zväzov SOV - Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Slovenského zväzu cyklistiky (SZC), Slovenského tenisového zväzu (STZ) a Slovenského zväzu hádzanej (SZH) proti Slovenskému olympijskému výboru (SOV). CAS žalobu proti SOV zamietol s tým, že nemá právomoc rozhodovať v danej veci. CAS ďalej rozhodol, že uvedené štyri zväzy majú spoločne a nerozdielne znášať súdne trovy v plnej výške, t.j. 33-tisíc švajčiarskych frankov (vyše 27-tisíc EUR). Vlastné trovy, právne a ďalšie výdavky znášajú všetci účastníci konania.

Žalujúca strana - t. j. štyri uvedené zväzy - v spoločnom stanovisku k rozhodnutiu CAS uviedli, že ho rešpektujú, hoci "o podstate sporu nerozhodol". SOV, ktorý už pred začatím sporu na CAS disponoval stanoviskom z oddelenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre vzťahy s národnými olympijskými výbormi, že do hlasovacej väčšiny sa môžu zaratúvať aj členovia komisie športovcov SOV, však už má v rukách aj oficiálne stanovisko najkompetentnejšieho orgánu - exekutívy MOV.

V aktuálnej Olympijskej charte je hlasovacia väčšina definovaná v článku 28.3. Kľúčová námietka v decembrovom podaní štyroch zväzov na CAS spočívala v tom, že na vlaňajšom novembrovom 44. valnom zhromaždení (VZ) SOV podľa nich nebola dodržaná hlasovacia väčšina zástupcov zväzov olympijských športov. Z 82 členov SOV bolo prítomných 77, z toho 38 zástupcov zväzov olympijských športov. Z piatich členov komisie športovcov SOV však boli na 44. VZ SOV prítomní traja, čiže hlasovacia väčšina zaručená bola (41 hlasov z celkového počtu 77 prítomných).

Právo vykladať Olympijskú chartu a takisto aj posudzovať súlad stanov národných olympijských výborov s Olympijskou chartou prislúcha výlučne exekutíve MOV. Športový arbitrážny súd preto nemal dôvod zaoberať sa podaním štyroch zväzov proti SOV. Tento spor nepatrí do jeho jurisdikcie.

Po 45. valnom zhromaždení SOV, ktoré sa konalo 27. apríla 2013, sa v dôsledku úpravy Stanov SOV celkový počet členov SOV znížil z 82 na 73, pretože 9 členovia výkonného výboru delegovaní právnickými osobami stratili mandát individuálnych členov SOV a teraz zastupujú právnické osoby. Zo 73 členov SOV je 62 právnických osôb a 11 fyzických osôb. Danka Barteková sa po prijatí do MOV automaticky stane členkou SOV (aj jeho výkonného výboru). Čiže potom bude plénum SOV 74-členné.

Tridsať zväzov olympijských športov, ktoré podliehajú jednej medzinárodnej federácii, má v pléne po dva hlasy. Ďalších osem zväzov olympijských športov, z ktorých vždy po dva zastrešuje spoločná medzinárodná federácia (plavecká FINA, gymnastická FIG, korčuliarska ISU, resp. kanoistická ICF), má po jednom hlase. Všetci ostatní členovia SOV majú takisto po jednom hlase. Celé 73-členné plénum SOV v súčasnosti disponuje dovedna 103 hlasmi. Po prijatí do MOV sa Danka Barteková na základe ustanovenia Olympijskej charty automaticky stane členkou SOV, takže celkový počet hlasov sa zvýši na 104.

Súvisiace články