image

Oddelenie IT

Ján Letko Výkonný manažér projektu jan.letko@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

Peter Kačinec Senior support - Administrátor peter.kacinec@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

Vladimír Medveď ISSF Support, rozhodcovia vladimir.medved@futbalsfz.sk
Matrika SFZ Milan Sládkovič Vedúci - Matrika SFZ milan.sladkovic@futbalsfz.sk
Matrika SFZ Peter Holek Matrika SFZ peter.holek@futbalsfz.sk

Oddelenie IT

František Ferenc

Senior support

frantisek.ferenc@futbalsfz.sk