Najväčšie športové zväzy na Slovensku toho už majú dosť, nechcú byť na druhej koľaji

Mladí športovci. Ilustračná snímka. (Autor: ilustračné - Robo Michalec)
TASR|26. nov 2021 o 12:18

Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie.

BRATISLAVA. Päť najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy vydalo spoločnú deklaráciu k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu na Slovensku.

Žiadajú kompetentné orgány o priame zapojenie do prípravy a nastavenia opatrení v čase po lockdowne.

Zároveň však vyjadrili nádej, že následný návrat do systému regionálneho Covid semaforu už prebehne za vopred známych podmienok, ktoré budú rozumné a primerané.

"Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie, máme v rukách nástroj na jej zvládnutie v podobe očkovania.

O to viac je smutné, kde sme sa ocitli a napriek tomu, že máme na dosah svetlo, opäť raz tápeme v tme."

Zväzy požadujú po skončení lockdownu neobmedzený prístup divákov k zápasom.

Cieľom aktivity piatich zväzov je okrem iného umožniť športovanie detí a mládeže vrátane súťažných aktivít aj na amatérskej úrovni.

Súčasťou vyhlásenia je aj oficiálny list, ktorý zaslali premiérovi SR Eduardovi Hegerovi.

Ide o zástupcov Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Čo zväzy žiadajú (bez redakčných úprav):

1. Všetky tréningové aktivity mládeže budú môcť prebiehať minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez obmedzenia počtu účastníkov. Tréningová činnosť mládeže bude môcť byť spustená ihneď po zrušení najtvrdšieho lockdownu a následne v časovom slede troch týždňov bude umožnené aj opätovné spustenie mládežníckych súťaží. Skutočne nie je dôvod, aby deti, ktoré sú schopné navštevovať školu, nemohli po skončení vyučovania, samozrejme za splnenia všetkých hygienických požiadaviek, spoločne trénovať a zrazu boli posudzované „inak“. Režim OTP je v spojení s hygienickými opatreniami dostatočnou zárukou bezpečnosti realizácie aktivít. Žiadame aj o prinavrátenie k definícii plne zaočkovanej osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov veku bez požiadavky testu a vo všeobecnosti o akceptáciu domácich/školských testov 1 krát do týždňa ako plnenia podmienky protokolu OTP. Pripomíname, že naše športy zastrešujú viac než 71 tisíc detí, ktoré môžeme definitívne stratiť, ak im pokazíme radosť z pohybu opätovným dlhodobejším zákazom športovania a pohybu, na ktorý boli zvyknuté.

2. Rovnaké podmienky chceme dosiahnuť aj pre tréningy a súťaže amatérov, v tomto segmente sa nachádza gro športujúcich ľudí, pre ktorých chceme rovnako zabezpečiť nediskriminačný prístup a možnosť trénovať a súťažiť v režime OTP.

3. Vo vzťahu k divákom požadujeme neobmedzený prístup k zápasom profesionálnych líg, pohárových súťaží, reprezentačných podujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak nebudú obmedzené medzinárodnou asociáciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime OP. Pri súťažiach a turnajoch mládeže a amatérov súhlasíme s vylúčením verejnosti a fanúšikov v prípade rizikovejších regiónov, resp. s nastavením diváckej účasti podľa kapacity a charakteru priestoru (interiér/exteriér).

4. V rámci opatrení žiadame explicitne riešiť aj možnosť organizácie medzinárodných podujatí reprezentačného charakteru a umožniť konanie reprezentačných zrazov a stretnutí v režime OTP. Nemáme záujem fungovať na subjektívnych výnimkách a rozhodnutie o mieste konania, čase konania a účastníkoch reprezentačných podujatí navrhujeme ponechať na samotné zväzy. Tie by v tejto súvislosti mali povinnosť ohlasovať konanie reprezentačných podujatí vopred Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na záver dôrazne ŽIADAME o oficiálne zaujatie stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k doplateniu krátenej sumy príspevku uznanému športu športovým zväzom. Považujeme za vrcholne neseriózne, že na konci novembra ešte stále nedisponujeme oficiálnou informáciou, či vôbec a v akom objeme budú športovým zväzom prostriedky doplatené. Ako máme potom fungovať a riadne hospodáriť, nastaviť si svoj cash flow a plniť záväzky voči našim zamestnancom, našim členom a dodávateľom, keď sa už viac než mesiac stretávame len s neoficiálnymi prísľubmi, ktorých verzie sa rôznia a nie je na možné založiť reálne plnenia."