Siekel: Ak sa situácia s covidom zhorší, olympiáda môže byť bez Slovenska