Jaromír Jágr: Nekončím, pretože nemôžem. Súdiť ma bude až Boh