Haller sa po liečbe rakoviny semenníkov opäť objavil v zápase