Obaja čakajú na trofej vyše 50 rokov. Kto uspeje vo finále konferenčnej ligy?