30.06.2016, Tomáš Gemza

Sekretariát a matrika ObFZ Žiar nad Hronom

30.06.2016, Tomáš Gemza
Oznamujeme, že od 16.03.2020 až do odvolania, z dôvodu prevencie pred šírením vírusu SARS-CoV-2, pracuje sekretariát ObFZ Žiar nad Hronom formou online kancelárie. Sekretár zväzu je v pracovných dňoch od 8. do 16.30 hodiny k dispozícii na telefónnom čísle 0908 933 715 a emailových kontaktoch zväzu.
imageSekretár, matrikár, správca ISSF: Tomáš Gemza
E-mail:

tomas.gemza@futbalsfz.sk

Mobil:

0908 933 715

Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

Partizánska 154/10

P. O. Box 66

965 01 Žiar nad Hronom

Tel.: 0908 933 715, E-mail: obfzzh@futbalsfz.sk

Bankové spojenie: VÚB, číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 1283 7422, SWIFT: SUBASKBX

IČO: 14224828, DIČ: 2020945915

Úradné dni a hodiny sekretariátu a matriky (MOMENTÁLNE NEPLATÍ - do skončenia obmedzení v súvislosti s vírusom SARS-CoV-2):
Pondelok:

8:45 - 14:00

Utorok:

8:45 - 12:45

Streda:

8:45 - 14:00 (mimo sezóny a mimo registračných období)

11:15 - 16:30 (počas sezóny a počas registračných období)

Štvrtok:

8:45 - 12:45

Aj mimo úradných hodín je sekretár v pracovných dňoch, od 8. do 16.30 hodiny, k dispozícii na uvedenom telefonickom a emailovom kontakte.

 

image
Autor: ObFZZH
Zdroj: http://www.obfzzh.sk


Prečítané: 793x